Entitats associades

2023-06-25T17:47:20+00:00

Proposta de valor Compartim coneixement i experiència entre els associats per a créixer i ser competitius. Eixos estratègics Utilitat i aportació de valor per les entitats associades. Creixement i millora de la representativitat i visibilitat de l’associació. Projectes Espai col·laboratiu i d'intercanvi entres els membres. Espai de Marketplace de proveïdors per a membres. Pla de captació de nous membres. Pla de presentació a les administracions públiques. Pla de mitjans de comunicació.