Proposta de valor
Compartim coneixement i experiència entre els associats per a créixer i ser competitius.

Eixos estratègics
Utilitat i aportació de valor per les entitats associades.
Creixement i millora de la representativitat i visibilitat de l’associació.

Projectes
Espai col·laboratiu i d’intercanvi entres els membres.
Espai de Marketplace de proveïdors per a membres.
Pla de captació de nous membres.
Pla de presentació a les administracions públiques.
Pla de mitjans de comunicació.