Mercatus i Sapiens son una iniciativa de Gestiona, l’Associació Catalana d’Entitats de gestió d’instal·lacions esportives públiques, per oferir un espai de referencia i intercanvi de coneixement als seus associats i proveïdors del sector.

Que és Sapiens:

Espai de referència per als equips de gestió dels associats, on poder trobar solucions pràctiques i oportunitats de millora a través del coneixement i l’experiència compartida.

És una aplicació àgil, dividida per àmbits d’interès pels usuaris del sector, aquests àmbits són:

 • Direcció de centres
 • Econòmic, finances, legal/contractes públics
 • Manteniment, neteja i subministraments
 • Màrqueting i comercial
 • Persones i gestió de RRHH
 • Producte (AD, aquàtic, Fitness)
 • RSC, ODS i Excel·lència
 • Tecnologia

Dins de cada àmbit l’equip de GESTIONA organitza, lidera i comparteix amb l’ajuda dels membres diversos temes d’interès i actualitat vinculats a cada sessió.

Quins beneficis m’aporta SAPIENS:
 1. Intercanvi de coneixement amb els membres de GESTIONA.
 2. Accés àgil i eficaç a l’àmbit del meu interès.
 3. Creació d’oportunitat i sinergies
 4. Creació i llançament de projectes per tractar temes que ens permetin interaccionar amb la realitat. Marcar una diferència i ressaltar per a créixer en l’àmbit empresarial.
 5. Explorem idees, plantegem reptes, estimulem l’acció de diàleg dins de cada àmbit.
 6. Cridar l’atenció dels membres: plantegem un calendari amb accions vinculades a l’activitat de cada espai, amb contingut creatiu podràs abordar situacions del dia a dia.
 7. Guanyem autonomia i obrim recursos per enfortir el coneixement de cada àmbit.
 8. Fidelització dels nostres membres mitjançant accions de col·laboració conjunta.