3.1. TERMES I CONDICIONS

3.1.1.TITULARITAT WEB

La web de https://gestiona-associacio.cat/, es titularitat de l’Associació Catalana d’entitats de Gestió d’instal·lacions esportives públiques “GESTIONA, amb direcció postal Pau Vila 13-15 1º3º, Sant Cugat del Vallès 08174 i CIF: G65894388, degudament inscrita al Registre Mercantil de Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, amb el núm. d’inscripció 50874,  amb la 1º sessió del 1º del Registre d’associacions. (Número; 0547E/2537/2013)(Registre d’entrada: 30000156487).

El correu electrònic de contacte és info@gestiona-associacio.cat, on es podrà dirigir en qualsevol moment i estarem a la seva disposició per atendre’l l’abans possible.

3.1.2.OBJECTE I AMBIT D’APLICACIÓ

Les condicions d’ús descrites a continuació defineixen els drets i obligacions en el marc de la seva pàgina web de l’Associació Catalana d’entitats de Gestió d’instal·lacions esportives públiques “GESTIONA”, i els seus usuaris.

La simple navegació per aquesta web, implica en tot moment l’acceptació de cada una de les condicions establertes

3.1.3. INFORMACIÓ FACILITADA A LA WEB

A https://gestiona-associacio.cat/, posem tot de la nostra part per a tota la informació que s’hi facilita estigui descrita de forma exacta i precisa. Tot i així, la informació visual (imatges) o escrita i dades incloses en la present pàgina web tenen una funció informativa i orientativa, motiu pel qual, l’Associació Catalana d’entitats de Gestió d’instal·lacions esportives públiques “GESTIONA” no es fa responsable en cap cas de l’aparició d’errors en aquesta informació. 

Ens reservem el dret de modificar les presents condicions. Qualsevol versió nova d’aquestes últimes serà indicada prèviament. En el supòsit de que algun dels termes de les condicions d’ús sigui declarat il·legal o no oposable per una decisió judicial, la resta de disposicions mantindran la seva vigència.

3.1.4. REMISIÓ A PÀGINES DE TERCERS

L’Associació Catalana d’entitats de Gestió d’instal·lacions esportives públiques “GESTIONA” no té cap control sobre el contingut d’aquests espais webs de tercers, i en qualsevol cas, tampoc és responsable de la veracitat d’aquesta informació i de l’ús que es faci d’ella. 

L’Associació Catalana d’entitats de Gestió d’instal·lacions esportives públiques “GESTIONA” no exercita cap control sobre aquests espais i continguts. Tanmateix, no serà responsable pels danys causats per l’ús d’aquests enllaços o per la informació d’aquests, incloent quan s’informi expressament sobre la possibilitat de danys. 

Els enllaços a espais de tercers no impliquen la subscripció del contingut per part de l’Associació Catalana d’entitats de Gestió d’instal·lacions esportives públiques “GESTIONA”. Aquests enllaços només es poden arribar a proporcionar per a informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació o d’interès comercial. 

Si considera necessari el enretirar qualsevol enllaç al seu espai web, si us plau contacti amb nosaltres per mitjà d’un correu electrònic a la nostra adreça electrònica: info@gestiona-associacio.cat

3.1.5. NULITAT, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Si alguna de les aquí presents condicions fos declarada nul·la i sense efecte per resolució ferma dictada per l’autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat. 

L’accés, navegació i/o utilització d’aquesta web i qualsevol controvèrsia, problema o desacord que pugui sorgir o estigui relacionat amb l’accés, navegació i/o ús del Web, o amb la interpretació i execució d’aquestes condicions, entre l’Associació Catalana d’entitats de Gestió d’instal·lacions esportives públiques “GESTIONA” i l’usuari, serà sotmesa a la legislació espanyola i a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols.

En cas de disputa, l’usuari podrà dirigir-se, en primer lloc, a info@gestiona-associacio.cat per arribar a una resolució amistosa. 

En cas de no arribar a un acord, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre, l’Associació Catalana d’entitats de Gestió d’instal·lacions esportives públiques “GESTIONA” i l’usuari, es sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona.

Les presents condicions s’estableixen en idioma català i s’executaran i interpretaran en conformitat per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.