22 milions de litres d’aigua estalviats al mes de febrer

  • Gestiona continua amb la campanya de conscienciació als usuaris i usuàries dels seus centres associats, per fer un consum, responsable
  • Aquests centres esportius han aconseguit durant el mes de febrer i de mitjana, un estalvi respecte al mateix mes de l’any passat entre un 30% a un 35%, el que representa una xifra aproximada de 22 milions de litres d’aigua.

Barcelona, 19/3/2024; Gestiona continua impulsant la campanya “Cada gota d’aigua resta!”, l’Associació Catalana d’Entitats de gestió d’instal·lacions esportives públiques, continua incentivant als associats dels seus centres en la necessitat del màxim estalvi d’aigua.

Durant el mes de febrer, els gestors dels centres esportius municipals han informat els organismes dels quals depenen, una xifra d’estalvi entre un 30 a 35% respecte al mateix mes de 2023.

En concret, membres de l’associació com Fundació Claror, han informat d’un estalvi al mes de febrer de 1.940.000 litres i d’altres com Lleuresport i Grup Eurofitness concreten aquest estalvi als seus clubs d’un 30 a 35%. El Grup ègora, amb les seves 8 instal·lacions, ha estalviat durant el mes de febrer 2,24 milions i Aiguajoc un estalvi del 28%, que són uns 500.000 litres.

Activant accions com el sistema ACS que entrega aigua calenta de forma instantània, polsadors manuals, regulació de la pressió, limitació del cabal d’aigua i també sistema ultraviolat de neteja en piscines que contribueix a un menor consum. 

Pel que fa a les dutxes, aquestes mesures incentiven l’acció de la campanya. “dutxat en 3 minuts”. La campanya també continua impulsant l’estalvi de l’aigua amb els dosificadors de cabal que regalen els clubs adherits a la xarxa de GESTIONA. 

Com a especialistes en la gestió d’instal·lacions, els centres de Gestiona estan proposant mesures que siguin realment eficients, consensuades i que no resultin discriminatòries.

Cal destacar que en aquests moments el sector ja està estalviant un 35% i continuarà treballant de manera proactiva i també amb el suport dels usuaris.

Sobre Gestiona

Gestiona, l’Associació Catalana d’Entitats de gestió d’instal·lacions esportives públiques, té com a objectius principals la representació, defensa i promoció dels interessos dels seus membres, col·laborar en els programes de millora i formació contínua dels seus professionals i vetlla per la qualitat del servei esportiu públic i la gestió d’instal·lacions esportives.

Entitats associades a Gestiona

Agrupació Esportiva Bon Pastor; Aiguajoc Borrell; ASME; Associació Club Lleuresport; Associació Esportiva Central; Bac de Roda Sport SL; Cet 10 Club; Club d’Esgrima Sala d’Armes Montjuïc; Club Lleuresport; Club Natació Sant Andreu; Clubs Eurofitness; Consell de l’Esport Escolar de Barcelona; Duet; Esther Adroher Pérez; FC Martinenc; Federació Catalana de Natació; Federació. Cat. d’esports per a disminuïts psíquics (ACELL); Forus; Fundació Claror;Fundació Poblenou 1924; Grup ègora;H2o, Llinarsport SL; LLop – Gestió esportiva SL; MES Gestió; POC 3 Consulting Velòdrom d’horta S.L.; Promocions Esportives Osnovi SL; Putxet Sport SL; Secretariat d’entitats Sants Host francs i la bordeta; Servei d’ensenyament i Assessorament. Esportiu; Unió de federacions esportives de Catalunya; Viding.

Gestiona Comunicació: Virgínia Cela: info@gestiona-associacio.cat – 608 944 180‬