Noves tendències a les sales de Fitness!

Trobada de responsables de centres d’entitats membres de GESTIONA, proposada per olga lopez sanchez i Daniel Serrano Garcia de la Fundació Claror, per debatre les noves tendències que es podem implementar a l’àrea de Fitness.

La reunió virtual va servir per posar en comú els diversos reptes que afronten els centres. S’ha destacat com el perfil dels tècnics ha variat des de la seva creació i com hem d’actualitzar les seves funcions amb relació a la demanda.

GESTIONA i els seus membres impulsen dins del grup de Producte, AD, aquàtic i Fitness propostes per actualitzar-se a les actuals demandes.