Quines són les principals finalitats de Gestiona?

La representació,defensa i promoció dels interessos econòmics, socials, laborals, professionals i culturals dels seus membres.

Quines son les principals finalitats de Gestiona?

La representació,defensa i promoció dels interessos econòmics, socials, laborals, professionals i culturals dels seus membres.

Establir mecanismes de millora contínua. Col·laborar amb els programes i formació dels professionals que duguin a terme el servei.

Vetllar per la qualitat del servei esportiu públic.

Qualsevol altre activitat relacionada amb la gestió d’instal·lacions esportives.

Propòsit, missió, visió i valors

COMPARTIM

Amb les nostres entitats associades coneixement i experiència per a créixer i ser més competitius.

COL·LABOREM

Amb administracions públiques per a fer sostenible la relació público-privada.

CONTRIBUIM

Amb aliats i partners millorant i transformant la societat en un entorn més proper.

COMPARTIM

Amb les nostres entitats associades coneixement i experiència per a créixer i ser més competitius.

COL·LABOREM

Amb administracions públiques per a fer sostenible la relació público-privada.

CONTRIBUIM

Amb aliats i partners millorant i transformant la societat en un entorn més proper.

Influència de l’associació

Els nostres partners

Els nostres aliats

Membres de Gestiona

AGRUPACIO ESPORTIVA BON PASTOR
AIGUAJOC BORRELL SL