Debat sobre el Model Barcelona – Esport i activitat física: Futur. Reflexions sobre el model públic-privat

L’acte, organitzat per Gestiona, l’associació catalana de gestors de centres esportius, va plantejar a tots els ponents preguntes i reptes que permetin establir una mirada a mitjà i llarg termini sobre el futur d’aquest model d’èxit en la gestió esportiva a la ciutat.

I per fer-ho, va ser molt interessant una mirada al passat per part de quatre persones que van ser protagonistes en la seva creació, Marta Carranza, Enric Truñó, Manuel Ibern i Rafel Niubò, que van aportar reflexions com la necessitat de fomentar encara més la col·laboració entre administració i gestors. Repensar i impulsar la iniciativa dels gestors a partir del caràcter públic de les instal·lacions.

Es va destacar en tot moment la singularitat del model Barcelona, una fórmula d’èxit que ha permès una participació massiva de la ciutadania en l’activitat física, molt difícil de trobar en altres ciutats, i quant important és adaptar els objectius de les administracions a les particularitats de rendibilitat econòmica de cada Centre. També, establir un diàleg productiu i sincer per a abordar objectius a llarg termini per adaptar el model de centres als profunds canvis socials i les innovacions tecnològiques.

La trobada va comptar amb representants de Ciutadans, Partit Popular, Trias X BCN, Partit dels Socialistes de Catalunya, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana que van exposar els seus arguments contestant a preguntes dels assistents, reflectint lògicament els diferents enfocaments sobre el model, però destacant en línies generals l’eficàcia del model Barcelona i la necessitat de reforçar tant la xarxa de centres municipals com la seva rendibilitat econòmica que permeti complir la seva funció social.

Gestiona ha estat organitzant aquest debat des de la seva constitució i la d’ahir va estar la tercera convocatòria, iniciant la nova etapa de Gestiona Future. L’Associació Catalana d’Entitats de gestió d’instal·lacions esportives públiques, té com a objectius principals la representació, defensa i promoció dels interessos dels seus membres, col·laborar en els programes de millora i formació contínua dels seus professionals i vetlla per la qualitat del servei esportiu públic i la gestió d’instal·lacions. En aquest sentit, des de Gestiona es va demanar el compromís de tornar a dissenyar un programa polític esportiu per a la ciutat de consens i que sigui respectat per totes les forces polítiques.