Accions que estem fent als nostres clubs per baixar els consums d’aigua, llum i gas, I TU COM HO FAS?

Avui s’ha celebrat una reunió de responsables de centres d’entitats membres de GESTIONA, liderada per Òscar Marín Mansergas de la Fundació Claror, per debatre i intercanviar informació sobre les accions que des de fa mesos portan a terme diverses entitats i clubs per rebaixar els consums d’aigua, llum i gas.

📢La trobada virtual ha servit per posar en comú els diversos reptes que els centres afronten amb la situació de sequera actual i les possibles dificultats que ens poden venir en els mesos vinents.

✍⭐El resum de totes les opinions dels participants ha constatat abanda de totes les mesures de caracter tecnic que ja s’estan implementat, es fonamental la feina de conscienciació de abonats perque la capacitat i la noció de reduir el consum només dependent d’un mateix……