Proposta de valor

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

  • Fomentar les relacions de cooperació entre els seus afiliats, promocionant informació d’interès i serveis comuns
  • Encarregar temes d’interès comú per a desenvolupar la millora de la gestió d’instal·lacions esportives públiques
  • Qualsevol altra activitat que sigui d’interès dels seus afiliats i sigui aprovada en els òrgans de govern

Propòsit, missió, visió i valors

Compartim

Coneixement i experiència entres els Associats per a créixer i ser més competitius

Col·laborem

Amb Administracions Públiques per a fer sostenible la relació público-privada.

Contribuïm

Amb Aliats i Partners millorant i transformant la societat en un entorn més proper.

L’alineament en la nostre  associació facilita l’exercici posterior de la determinació dels objectius, tanmateix ens permet definir i defensar la Missió i Visió del grup.

Som

Entitat referent en la defensa i impuls del model público-privat d’instal·lacions esportives de Catalunya, impulsora de valor per als seus membres sota el lema de la col·laboració, esdevenint l’interlocutor influent en les AAPP i en clara sinergia amb demés sectorials.

Defensar i fer créixer als associats i els seus objectius. Liderant i implementant un canvi en la posició de les AAPP que permetin uns serveis que millorin la vida de  les persones.

Cultura organitzacional

Els 5 valors amb els que s’identifica GESTIONA:

INNOVACIÓ            RESPECTE
LIDERATGE            OPTIMISME
INTEGRITAT

Aquests valors demostren la voluntat d’interactuar amb els principals grups actors.També aporten entusiasme i visió positiva acompanyada d’un realisme que convida al lideratge professional.

Proposta de valor per grups d’interès

ENTITATS ASSOCIADES

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

ENTITATS COL·LABORADORES I PARTNERS

Proposta de valor
Compartim coneixement i experiència entre els associats per a créixer i ser competitius

Proposta de valor
Col·laborem amb les administracions per a fer sostenible la relació público-privada

Proposta de valor
Contribuïm amb entitats col·laboradores i partners per a millorar i transformar la societat i l’entorn més proper

Eixos estratègics
Utilitat i aportació de valor per les entitats associades.
Creixement i millora de la representativitat i visibilitat de l’associació

Eixos estratègics
Col·laboració público-privada per a fer sostenible la gestió d’instal·lacions esportives públiques
Eixos estratègics
Construcció d’aliances d’acord amb l’ecosistema de l’associació.
Projectes
Espai col·laboratiu i d’intercanvi entres els membres.
Espai de Marketplace de proveïdors per a membres.
Pla de captació de nous membres.
Pla de presentació a les administracions públiques.
Pla de mitjans de comunicació.
Projectes
Informació de la situació en col·laboracions público-privades
Taula de debat entorn a un model futur sostenible
Projectes
Pla de captació de mecenes i sponsors.
Espai de Marketplace per a mecenes, sponsors i proveïdors.

ENTITATS ASSOCIADES

Proposta de valor
Compartim coneixement i  experiència entre els  associats per a créixer i ser competitius

Eixos estratègics
Utilitat i aportació de valor per les entitats associades.
Creixement i millora de la representativitat i visibilitat de l’associació

Projectes
Espai col·laboratiu i d’intercanvi entres els membres.
Espai de Marketplace de proveïdors per a membres.
Pla de captació de nous membres.
Pla de presentació a les administracions públiques.
Pla de mitjans de comunicació.

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Proposta de valor
Col·laborem amb les administracions per a fer sostenible la relació público-privada

Eixos estratègics
Col·laboració público-privada per a fer sostenible la gestió d’instal·lacions esportives públiques

Projectes
Informació de la situació en col·laboracions público-privades
Taula de debat entorn a un model futur sostenible

ENTITATS COL·LABORADORES I PARTNERS

Proposta de valor
Contribuïm amb entitats  col·laboradores i partners per a millorar i transformar la societat i l’entorn més proper

Eixos estratègics
Construcció d’aliances d’acord amb l’ecosistema de l’associació.

Projectes
Pla de captació de mecenes i sponsors.
Espai de Marketplace per a mecenes, sponsors i proveïdors.