ACCIONS

Accions realitzades fins a l’actualitat

2019

 1. Jornada d´Intercanvi de Bones Practiques
 2. Reunio-presentació amb el Regidor d´Esports: Pla Estrategic per potenciar els CEMs
 3. Socis a la Fundación Vida Activa i Saludable (FVAS) “España Activa”
 4. Co-gestió de l’organització de la Festa del Fitness coordinat amb l’IBE, 22 de Setembre Avda Mª Cristina.
 5. Organització del debat previ a les eleccions dels diferents grups municipals amb l´objectiu d´ajudar a la elaboració del programa electoral.
 6. Trobada amb la responsable del grup Municipal Junts per Cat, Francina Vila.
 7. Trobada amb la responsable del grup Municipal d’ERC, Elisenda Alemany.
 8. Participació en diverses taules de treball de la ILP i de la llei de l’esport. Participació en la trobada conjunta de la UFEC i la Secretaria General de l’Esport pel redactat del text conjunt.
 9. Xarxa CEMs, Indicadors de Gestió i Segell diferenciador han sigut projectes als que no hem pogut donar continuïtat.

2018

 1. Jornada “l’aplicació de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic”
 2. Jornada sobre “l’aplicació del nou reglament sobre Protecció de Dades”
 3. Gestió propostes pel desenvolupament del Compliance
 4. Co-creació de la Xarxa de Centres Esportius Municipals de Barcelona
 5. Requeriments mínims d’exigència a la normativa municipal als low-cost.
 6. Acord Marc amb el Pacte Nacional de l’activitat física i de l’Esport de Catalunya amb la Generalitat de Catalunya
 7. Creació de la web de Gestiona www.gestiona-associacio.cat
 8. Socis a la Fundación Vida activa i Saludable (FVAS) “España Activa”
 9. Estudi, avaluació i defensa de les condicions mínimes per als nous concursos dels centres esportius municipals a Barcelona
 10. Co-gestió de l’organització del dia de Fitness coordinat amb l’IBE
 11. Treball per incrementar les quotes municipals al 2% envers l´1’3% que pretenia l’IBE per aquest 2018
 12. Defensa del nostre sector en vers a actuacions municipals com la concessió al mercat de Sant Antoni a un concessionari Low Cost. (2018)

 

Altres accions realitzades per Gestiona durant els últims anys

 1. Document de base per al Desenvolupament de la Nova Xarxa de CEM´s Municipals
 2. Nota Informativa sobre el compliment de les obligacions establertes per la llei de protecció jurídica del menor
 3. Proposta i defensa d’increment de tarifes per l’exercici 2015
 4. Tret de sortida a la campanya “ESPORT A BARCELONA”
 5. Defensa de la transmissió de Dades de Caràcter Personal – LOPD
 6. Bonificació en l’impost de Béns Immobles
 7. Impuls a la campanya de promoció dels centres esportius a la ciutat de Barcelona
 8. Defensa del nostre sector envers a diferents esdeveniments

2017

 1. Propulsar la nova xarxa de centres esportius municipals a Barcelona mitjançant un projecte comú de sinèrgies i accions basades en quatre aspectes i implicant a l’Ajuntament de Barcelona.
 2. El Compliance a les entitats/empreses. Informe I valoració de diferents propostes per desenvolupar-lo
 3. Fundación España Activa. Pròrroga del conveni amb la Fundación VAS
 4. Anàlisi i grup d’opinió respecte als nous plecs de condicions que l’IBE posa en marxa per a les concessions dels CEMS
 5. Modificació de la Llei de l’Esport. Actuacions com a grup d’opinió dins del projecte d’elaboració de la nova llei de l’esport

2016

 1. Conveni amb la Fundación Vida Activa y Saludable
  La Fundació té la Coorganització III Congrés FAGDE, I Simposi de la FVAS – Ministeri de Sanitat, Presentació de l´estudi “Dónde se dirigen nuestros ex clientes”, s’han associat a la Campanya Europea “Activitat Física Edat Madura”, Campanya obesitat infantil “Actívate por una vida mejor”, Suport campanya “Let´s Move”.
  Per a aquest any 2016 s’ha aconseguit el reconeixement d’Europe Active com a Spain Active. I es preveu l’organització d’esdeveniments com: II Simposi de la FVAS –Ministeri de Sanitat, Projecte ALCIS contra l´obesitat infantil de la Comunitat Europea, Gala Premis FVAS (JM Cagigal o JA Samaranch), Observatori FVAS.
 2. Co-organitzadora del dia del fitnes 2016

2015

 1. Estudi juridíc – tècnic de les concessions davant la crisi sobre les possibles actuacions sobre els contractes de concessió en cas de desequilibri econòmic
 2. Anàlisi i valoració de les concessions a Barcelona. Competència i nous plecs
 3. Requeriments mínims d’exigència normativa municipal als low-cost
 4. Co-organitzadora del dia del fitnes 2015

2014

 1. Bonificació IBI – modificació ordenança fiscal n. 1.1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles Ajuntament de Barcelona (95% de bonificació), extensió a altres municipis (ex: Mataró, Llinars, etc.).
 2. Campanyes municipals de suport als centres esportius – diverses reunions amb l’Ajuntament de Barcelona i amb gestors privats per promoure aquesta iniciativa. Campanya “#esportabarcelona” de promoció dels centres de fítnes (públics i privats) de la ciutat de Barcelona (octubre 2013).
  1. Culminació de la campanya amb el “Barcelona Fitness Day” del 25 al 27 d’octubre. Acte central amb una “Fitness Class” al passeig de Gràcia/Provença. Primera iniciativa conjunta del sector a la ciutat
 3. Transferència de dades personals als Ajuntaments – encàrrec d’estudi sobre la legalitat de la transferència de dades a Legaldata (Jordi Bacaria). Converses i gestions amb l’IBE sobre les conclusions de l’informe i la defensa de les dades “dissociades”.