ACCIONS

Accions realitzades fins a l’actualitat

2017

 1. Propulsar la nova xarxa de centres esportius municipals a Barcelona mitjançant un projecte comú de sinèrgies i accions basades en quatre aspectes i implicant a l’Ajuntament de Barcelona.
 2. El Compliance a les entitats/empreses. Informe I valoració de diferents propostes per desenvolupar-lo
 3. Fundación España Activa. Pròrroga del conveni amb la Fundación VAS
 4. Anàlisi i grup d’opinió respecte als nous plecs de condicions que l’IBE posa en marxa per a les concessions dels CEMS
 5. Modificació de la Llei de l’Esport. Actuacions com a grup d’opinió dins del projecte d’elaboració de la nova llei de l’esport

2016

 1. Conveni amb la Fundación Vida Activa y Saludable
  La Fundació té la Coorganització III Congrés FAGDE, I Simposi de la FVAS – Ministeri de Sanitat, Presentació de l´estudi “Dónde se dirigen nuestros ex clientes”, s’han associat a la Campanya Europea “Activitat Física Edat Madura”, Campanya obesitat infantil “Actívate por una vida mejor”, Suport campanya “Let´s Move”.
  Per a aquest any 2016 s’ha aconseguit el reconeixement d’Europe Active com a Spain Active. I es preveu l’organització d’esdeveniments com: II Simposi de la FVAS –Ministeri de Sanitat, Projecte ALCIS contra l´obesitat infantil de la Comunitat Europea, Gala Premis FVAS (JM Cagigal o JA Samaranch), Observatori FVAS.
 2. Co-organitzadora del dia del fitnes 2016

2015

 1. Estudi juridíc – tècnic de les concessions davant la crisi sobre les possibles actuacions sobre els contractes de concessió en cas de desequilibri econòmic
 2. Anàlisi i valoració de les concessions a Barcelona. Competència i nous plecs
 3. Requeriments mínims d’exigència normativa municipal als low-cost
 4. Co-organitzadora del dia del fitnes 2015

2014

 1. Bonificació IBI – modificació ordenança fiscal n. 1.1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles Ajuntament de Barcelona (95% de bonificació), extensió a altres municipis (ex: Mataró, Llinars, etc.).
 2. Campanyes municipals de suport als centres esportius – diverses reunions amb l’Ajuntament de Barcelona i amb gestors privats per promoure aquesta iniciativa. Campanya “#esportabarcelona” de promoció dels centres de fítnes (públics i privats) de la ciutat de Barcelona (octubre 2013).
  1. Culminació de la campanya amb el “Barcelona Fitness Day” del 25 al 27 d’octubre. Acte central amb una “Fitness Class” al passeig de Gràcia/Provença. Primera iniciativa conjunta del sector a la ciutat
 3. Transferència de dades personals als Ajuntaments – encàrrec d’estudi sobre la legalitat de la transferència de dades a Legaldata (Jordi Bacaria). Converses i gestions amb l’IBE sobre les conclusions de l’informe i la defensa de les dades “dissociades”.